دعاوی حقوقی و کیفری

فطرت و خلقت انسان به نحوی است که در ادامه زندگی به صورت انفرادی برای وی غیر ممکن و انسان ناگزیر از زندگی در اجتماع می باشد.
انسان دریافته است که برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری روابط خانوادگی و همکاری و داد و ستد و معاملات می باشد. ولی برقراری این روابط همیشه بر اساس منطق و انصاف و پاکدامنی نمی باشد. خودخواهی و جاه طلبی، حرص و آز و ترجیح منافع شخصی از جمله غرایز بشری است که در نتیجه این غرایز زندگی اجتماعی غیر ممکن می گردد. وجود انکار ناپذیر غرایز از طرفی و وجود حس عدالت خواهی یعنی میل به حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدی موجب شد تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر باید قواعدی را رعایت کنند و از ارتکاب اعمالی خودداری نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد مستلزم اعمال جزای کیفری یا مدنی است.
به هر تقدیر در دنیای کنونی با وجود پیشرفتهای فنی و علمی در تمام سطوح اجتماع وقوع جرایم غیر قابل انکار و رو به فزونی است که جهان را در آتش شرارتها و مفاسد و بزهکاریها می سوزاند. این مهم ما را بر آن داشت که با تشکیل موسسه حقوقی در سال ۱۳۸۶ با وجود وکلا و کارشناسان مجرب در حوزه های مختلف از جمله دعاوی حقوقی و کیفری راهگشای شما عزیزان باشیم.
موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا مرکز تخصصی مشاوره و قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری، آماده ارائه خدمات مشاوره و همچنین قبول وکالت و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری مراجعین و مشتریان محترم در محاکم قضایی می باشد.

دعاوی حقوقی و کیفری

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.