صیغه

صیغه چیست؟

نام دیگر آن متعه، نکاح منقطع یا ازدواج موقت می باشد.

صیغه نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای معلوم بین زن و مرد بسته می شود وبا پایان آن رابطه زوجیت خود به خود منقضی می گردد.

صیغه

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.