قانون کار

از ابتدای آفرینش انسان ” کار” لازمه حیات او بوده است. انسان اولیه با تهیه ابزار ساده اقدام به شکار و کشاورزی و بهره گیری از طبیعت، نیازهای اولیه خود را تامین می کرده و به مرور آموخت که شرط بقای انسان فعالیت و تلاش است و با فعالیت بیشتر نتیجه بهتری برایش حاصل خواهد شد. در کتب آسمانی و آموزه های انبیا اهمیت ویژه‌ای برای کار و فعالیت انسان قائل بوده اند.
تا جایی که کار و کوشش را با جهاد در راه خدا که افضل عبادات است برابر می دانند.
ونقل گردیده:
پیامبر (ص) دست کارگری را گرفت که در آن زبری و خشونت وجود داشت، فرمود چرا پوست دستت اینگونه خشن شده است؟ گفت نتیجه کار کردن است.
پیامبر دست او را بوسید و فرمود این دستی است که خدا دوست می دارد.
درتعالیم دینی علاوه بر تاکیدی که نسبت به اهمیت کار و تلاش شده و علیرغم ساده بودن روابط کار در ادوار گذشته دستوراتی نیز در خصوص تنظیم روابط کار مشاهده می شود.
” به کارگر حقش را بپردازید قبل از آنکه عرقش خشک شود. “

مفهوم کار در قرون اخیر به دلیل پیدایش انقلابهای صنعتی و کارگری به کلی متحول شده و پیچیدگی روابط کار، زمینه دگرگونی اساسی این روابط و ظهور حقوق کار امروزی را سبب شده است.
نظر به وسعت جامعه کارگری ایران و ضرورت شناخت بیشتر قانون کار و مسائل و مشکلات متعدد و پیچیدگی موضوعات و تخصصی بودن آن ما را برآن داشت که در این مسیر ناهموار آگاهی بخش عزیزان کارگر و کارفرما باشیم.

 

قانون کار

 

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.