دعاوی حقوقی و کیفری

دعوا یکی از رایج ترین اصطلاحات علم حقوق می باشد و قبل از ورود به هر دعوا می بایست به تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی توجه داشته باشیم.
اشخاص اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی باشند پیش از هر اقدامی می بایست بین این دو مقوله تمایز و تفکیک قائل شوند.
اقامه دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و ارائه دادخواست می باشد اما در امور کیفری مستلزم تنظیم شکوائیه.
یکی دیگر از وجه تمایز این دو مرجع رسیدگی به دعاوی مذکور می باشد.
در دعاوی کیفری مرجع صالح برای شکایت دادسرا می باشد ولی در دعاوی حقوقی مراجع قضایی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.
و از حیث صلاحیت محلی در دعاوی حقوقی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است ولی در دعاوی کیفری دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.

به هر تقدیر در دنیای کنونی با وجود پیشرفتهای فنی و علمی در تمام سطوح اجتماع وقوع جرایم غیر قابل انکار و رو به فزونی است که جهان را در آتش شرارتها و مفاسد و بزهکاریها می سوزاند. این مهم ما را بر آن داشت که با تشکیل موسسه حقوقی در سال ۱۳۸۶ با وجود وکلا و کارشناسان مجرب در حوزه های مختلف از جمله دعاوی حقوقی و کیفری راهگشای شما عزیزان باشیم.

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا با کادری مجرب و کارآزموده، آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت مراجعین و مشتریان محترم در کلیه محاکم قضایی می باشد.

 

دعاوی حقوقی و کیفری

 

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.