صیغه

 

صیغه نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای معلوم بین زن و مرد بسته می شود. و با پایان آن رابطه زوجیت خود به خود منقضی می گردد.

نام دیگر آن متعه، نکاح منقطع یا ازدواج موقت می باشد.

ازدواج یکی از رسوم اسلامی است که براساس شرایط طرفین و لزوما براساس شرایط اسلامی بین مرد وزن منعقد می گردد و پیوندی است که طی احکام و رسومی خاص بر اساس مذاهب ایجاد می گردد.

یکی از شیوه های ازدواج، صیغه یا همان متعه یا نکاح منقطع می باشد.
قبل از خواندن صیغه موقت بدوا می بایست مهریه ای معین مشخص شود تا عقد صحیح باشد. و لزوما هر چند اندک می بایست مهریه ای مشخص گردد.
مهریه باید به گونه ای باشد که ارزش مالی داشته باشد.

یکی دیگر از شروط عقد موقت اینکه باید قبل از خواندن عقد مدت زمان محرمیت به صورت دقیق مشخص گردد.

برای خواندن عقد موقت ۳ روش وجود دارد.

روش اول عاقد شخص دیگری است که براساس آن می بایست از هر دو طرف برای خواندن صیغه عقد وکالت بگیرد و بعد صیغه را بخواند.
روش دوم اینکه خود زن و مرد عاقد هستند.
روش سوم اینکه عاقد خود شخص مرد باشد.

طلاق در متعه وجود ندارد و انقضای آن با پایان مدت یا بذل مدت است، به این معنی که مرد می‌تواند قبل از پایان مدت از بقیه زمان صرفنظر کرده و رابطهٔ زوجیت را به پایان برساند.

 

صیغه عقد ازدواج

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.