مهریه

 

مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی و در واقع پشتوانه مالی زن در زندگی مشترک محسوب می شود و مطابق با قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک آن می شود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده است.
زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت “شیئ بودن” و یا “ابزار بودن” در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای ارزشی پیش آهنگ بوده و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

 
قوانین مهریه

درهمین راستا ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اشاره دارد که به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنمایند. در واقع زوجه هر زمان که اراده نماید می تواند مهر خود را مطالبه کند و زوج نیز پس از مطالبه زن باید آن را به وی بپردازد.

قوانین مهریه مدتهاست که در کشور ما به بحث داغی تبدیل شده و حاشیه های زیادی را با خود به همراه داشته است و مجرم شدن داماد و عدم تمکین عروس خانم بعداز عقد همگی حاشیه ها و مسائلی را به وجود آورده اند که همه زوج ها با آن دست به گریبانند.

در بسیاری از موارد مهریه دختران ایرانی بر مبنای سکه تعیین می شود و برخی از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت آن زندانی می شوند. اما بنا بر قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ که در اسفند سال ۹۳‌ اجرایی شد، ناتوانی در پرداخت مهریه های بالای ۱۱۰ سکه، مشمول زندان رفتن مرد نمی شود و زندانی شدن با توافق طرفین و قسط بندی مهریه حذف می شود.

 

مهریه

 

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.