نفقه

نفقه چیست؟

نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی که شوهر مکلف است همه‌ آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در صورت تمکین در اختیار او قرار دهد.

زن هنگامی می تواند آنرا مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های مشروع وی از سوی زن است.

 

قوانین مربوطه

طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن عهده شوهر است و مطابق ماده ۱۱۱۳ قانون فوق الذکر در ازدواج موقت زن حق آن را ندارد مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد.

دراستحقاق حقوق زوجه (زن) تمکن مالی مرد شرط نمی باشد به عبارت دیگر اینگونه نیست که مرد در صورت توانایی مالی می بایست حق همسر خود را پرداخت کند و مرد فقیر نیز ملزم به پرداخت حقوق زوجه است حتی اگر زن تمکن داشته و یا شاغل باشد باز هم پرداخت حقوق زوجه بر عهده زوج (مرد) می باشد.
طبق ماده ۱۱۰۸ از قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف امتناع کند ودر واقع از مرد تمکین نکند مستحق دریافت آن نخواهد بود.

 

انواع نفقه

در متون قانونی، نفقه بر ۳ نوع قید شده که بنا به درجه اهمیت به این ترتیب می‌توان آن را ذکر نمود:

  • نفقه زوجه: مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه در حدود مناسبت عرفی یا وضع زوج و خادم در صورت عادت زوجه به داشتن خادم یا حاجت او به واسطه ناخوشی یا نقص عضو.

  • نفقه اقارب: مسکن، اثاث خانه، خوراک و پوشاک به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت انفاق‌کننده.

  • نفقه زندانی: خوراک و پوشاک و دوا و طبیب و حمام زندانی را گویند.

 

نفقه تمکین

 

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.