بیمه بیکاری

بیمه بیکاری یکی از چترهای حمایتی تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگانی که طبق مقررات ذیل بیکار می شوند، مقرری بیکاری پرداخت نماید.

 

شرایط احراز بیمه بیکاری

۱بیمه شده قبل از بیکارشدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

۲بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی یا دفاتر کاریابی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی ویا مشابه آن اطلاع دهد.

۳بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کار آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی تعیین می شود، شرکت نماید.

بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟

میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ۵۵٪ متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه می باشد.

به مقرری افراد متاهل یا متکفل تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هریک از آنها به میزان ۱۰٪ حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰٪ متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

 
چند نکته مهم :

بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می توانند مقرری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.

 
مدت پرداخت مقرری بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد. و در هر حال مدت آن از 36 ماه برای بیمه شدگان مجرد و 50 ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

 

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.