اشخاص حقیقی

به دلیل عدم اطلاع دقیق از قوانین کار، بسیاری از اشخاص حقیقی اعم از کارگران یا کارمندان پس از مراجعه به ادارات کار و رفاه اجتماعی، نمی توانند به حقوق خود دست یابند. لذا لازم است ضمن مراجعه به متخصصین و مشاورین این مرکز نسبت به حقوق قانونی خود اطلاع دقیق کسب کنند.

از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند.بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود. اما در بسیاری از موارد کارگران یا کارمندان نسبت به این قوانین مطلع نیستند.

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا به شماره ثبت ۲۱۰۷۱ به عنوان تنهــا موسسه حقوقی تخصصی در زمینه روابط کار و مشکلات کارگــــری و کارفــــرمایی و قـوانین سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۶ به طور رسمی فعالیت خود را با داشتن کارشناسان و وکــــــلای مجرب آغاز نموده و تا کنون بیش از 4000 فقـــره از پرونده های مطروحه در سطح مراجع حل اختلاف استان تهران را با موفقیت مختومه نموده است. موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا افتخار دارد تاکنون موفق به احقاق حقوق عده کثیری از اشخاص حقیقی اعم از کارگران و کارمندان در مراجع مختلف گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با دفاتر این موسسه در بخش تماس با ما، تماس حاصل فرمایید.